De nieuwe Arbowet gaat in op 1 juli 2017. Wat betekent dat voor u?

De arbeidsmarkt verandert en duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt steeds belangrijker. Daarom is de Arbowet gewijzigd. Op 1 juli 2017 gaat de nieuwe Arbowet in. VEB heeft voor u een overzicht gemaakt van de wijzigingen. 

Doel van de nieuwe Arbowet

Met de nieuwe Arbowet wil de overheid bereiken:

 • dat werknemers en werkgevers meer betrokken worden bij de arbodienstverlening
 • dat er meer aandacht is voor preventie
 • dat bedrijfsartsen meer ruimte krijgen om professioneler te handelen.

Dit zijn de veranderingen:

Preventie: meer samenwerking om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen

 • De werkgever, de preventiemedewerker(s) en de ondernemingsraad gaan nauwer samenwerken met de bedrijfsarts en andere Arbodeskundigen.
 • Zij overleggen niet alleen over de verzuimbegeleiding, maar ook over het voorkomen van verzuim, over gezonde arbeidsomstandigheden en over de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers.
 • Om de werkgever beter preventief te kunnen adviseren, krijgt de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer.
 • De rol van de preventiemedewerker wordt belangrijker.
 • De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de rol, positie en aanstelling van de preventiemedewerker(s).

Makkelijker toegang tot de bedrijfsarts

 • Iedere medewerker kan de bedrijfsarts bezoeken via een open spreekuur. De werkgever hoeft hiervoor geen toestemming te geven en hoeft hierover ook niet geïnformeerd te worden.
 • In de nieuwe Arbowet wordt benadrukt dat de bedrijfsarts een onafhankelijke, adviserende rol heeft. De werkgever informeert alle medewerkers over de rol van de bedrijfsarts.
 • Elke medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
 • Een klachtenprocedure is verplicht, zodat medewerkers een klacht over de bedrijfsarts kunnen indienen. VEB werkt al langer met een klachtenprocedure.
 • De ondernemingsraad  wordt betrokken bij de aanpassing van het contract met de bedrijfsarts en heeft op dit onderwerp instemmingsrecht.

Handhaving en toezicht door Inspectie SZW

 • De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgt meer mogelijkheden om werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen sancties op te leggen als zij zich niet aan de regels houden. De speerpunten van de Inspectie SZW op Arbogebied zijn: uitvoering van de RI&E, inhuur en organisatie van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker(s).
 • De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden. Dat was al zo bij de vorige Arbowet. Nu komt er strenger toezicht op de meldingsplicht.
 • De wetswijzigingen gaan in op 1 juli 2017. Werkgevers en arbodiensten hebben een jaar de tijd om de contracten en de dienstverlening aan te passen volgens de nieuwe Arbowet. VerzuimExpertiseBureau wil de lopende contracten al zoveel mogelijk vóór 1 juli 2017 aanpassen.

Contract aanpassen?

Bent u klant van VEB? Dan nemen wij binnenkort contact met u op om de gevolgen van de wetswijziging voor uw bedrijf of organisatie toe te lichten. We passen dan ook het lopende contract aan zodat het voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Meer over de nieuwe Arbowet:

https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA