Bedrijfsmaatschappelijk werker

De VEB-bedrijfsmaatschappelijk werker is er voor werknemers die klachten of problemen hebben. Bijvoorbeeld werkstress, niet kunnen omgaan met de gevolgen van een reorganisatie of andere functioneringsproblemen. Ook problemen in de privésfeer zoals echtscheiding, een sterfgeval of schulden kunnen een reden zijn hulp in te schakelen. Doel van het bedrijfsmaatschappelijk werk is bijdragen aan de psychosociale gezondheid, en daarmee aan duurzame inzetbaarheid, van uw medewerkers.

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan ook de rol vervullen van externe vertrouwenspersoon als het gaat om ongewenst gedrag.

VEB werkt samen met een breed georiënteerde, ervaren bedrijfsmaatschappelijk werker. Die kunt u inschakelen voor:

 • hulp en begeleiding aan medewerkers met problemen, zoals rouwbegeleiding, traumaopvang en coaching bij schulden
 • hulp bij het vinden van een gezonde werkbalans
 • begeleiding bij re-integratie, in samenwerking met de bedrijfsarts
 • advies over verzuimpreventie
 • advies en praktische hulp bij het opzetten van beleid tegen ongewenste omgangsvormen. 

Zo werkt het

Na een intakegesprek doet de bedrijfsmaatschappelijk werker een voorstel voor begeleiding. Hierin staan een omschrijving van de vraag, het verwachte aantal gesprekken en het doel van de begeleiding. De bedrijfsmaatschappelijk werker neemt contact op met u voor meer informatie over de medewerker. De gesprekken met de medewerker zijn vertrouwelijk. Wij geven na ieder consult een inhoudelijke terugkoppeling aan u, de bedrijfsarts en de medewerker. Ook ontvangt u een inhoudelijke eindrapportage, die is afgestemd met de medewerker.

Voordelen van bedrijfsmaatschappelijk werk door VEB:

Kiest u voor bedrijfsmaatschappelijk werk door VEB? Dan kunt u rekenen op deze voordelen:

 • geen wachttijden
 • duidelijke opdrachtafstemming
 • geen onverwachte extra kosten
 • afgebakend traject
 • kennis van de Wet verbetering poortwachter en arbeidsrecht
 • nauwe samenwerking met arboprofessionals
 • duidelijke terugkoppeling na ieder consult
 • duidelijke eindrapportage na beëindigen begeleiding.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA