Bedrijfsarts

In Nederland zijn bedrijven verplicht samen te werken met een bedrijfsarts. De VEB-bedrijfsarts, een BIG-geregistreerd arts met specialisatie bedrijfsgeneeskunde, werkt meestal op locatie bij u in het bedrijf en levert een belangrijke bijdrage aan gezond en veilig werken. De bedrijfsarts is de enige die mag beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is. En samen met de inzetbaarheidscoach zorgt de bedrijfsarts ervoor dat de schade door verzuim beperkt blijft en dat werk en inkomen behouden blijven voor uw medewerker.

Wat doet de VEB-bedrijfsarts voor u?

Onder andere: arbo-inloopspreekuur, begeleiding van zieke werknemers tijdens hun ziekte en bij de re-integratie, adviseren over aanpassing taken of werkplek, vragen beantwoorden over ziekmeldingen, verzuimbeleid en wet- en regelgeving, adviseren over arbozaken en verzuimpreventie, het uitvoeren van medische keuringen en expertiseconsulten. Ook het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. 

 

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA