De externe vertrouwenspersoon van VEB

Bedrijven en organisaties zijn volgens de Arbowet en de Wet ongelijke behandeling verplicht beleid te ontwikkelen om ongewenst gedrag tegen te gaan. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld: pesten, agressie, intimidatie, ongewenste intimiteiten en discriminatie.

Het beleid is niet alleen preventief, ter voorkoming van ongewenst gedrag, maar ook curatief zodat het medewerkers beschermt bij ongewenst gedrag van collega’s.

Externe vertrouwenspersoon

Er moet in uw bedrijf of organisatie ook een vertrouwenspersoon zijn bij wie medewerkers hun klacht kunnen bespreken als ze te maken hebben met ongewenst gedrag. Voor laagdrempelige klachten is er de interne vertrouwenspersoon. Bij complexere zaken, klachten die gevoelig liggen of die de medewerker anoniem wil bespreken, is de externe vertrouwenspersoon van VEB is een goede oplossing. Hij of zij bespreekt met de klager – of de aangeklaagde, dat kan ook – welke oplossingen er zijn en hoe de kwestie aan te pakken. Uitgangspunt is om eerst te kijken of er een oplossing kan worden gevonden via de informele weg, bijvoorbeeld in een gesprek met betrokkenen.

Resultaat

Goed beleid en het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon hebben als resultaat dat uw bedrijf of organisatie sterker staat in de strijd tegen ongewenst gedrag. En daarmee ook beter invulling geeft aan de verplichte Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

De voordelen van de externe VEB-vertrouwenspersoon:

  • de-escalerende aanpak
  • vertrouwelijkheid gegarandeerd
  • extra: coaching van de interne vertrouwenspersoon
  • extra: coaching van de klachtencommissie
  • geen wachttijden, maar snel en direct de juiste hulp.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA