Mediator

Een mediator bemiddelt bij arbeidsconflicten.

Wat is een arbeidsconflict? De STECR Werkwijzer gebruikt deze definitie:

‘Twee individuen, één individu en een groep óf twee groepen in een arbeidsorganisatie hebben een arbeidsconflict als ten minste een van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert. Dit kan betrekking hebben op arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden’.

Het conflict kan soms hoog oplopen. Soms leidt het zelfs tot ziekmelding of beëindiging van de arbeidsrelatie. Veel werkgevers ervaren een arbeidsconflict als hoofdpijndossier dat tijd en geld kost en zorgen met zich meebrengt. Daarbij: een zieke werknemer kost gemiddeld 250 euro per dag aan vervanging, productieverlies en begeleiding.

Het is dus raadzaam het conflict zo snel mogelijk op te lossen. Dat is niet alleen prettig voor de betrokkenen, het draagt ook bij aan een betere sfeer en meer werkplezier én het is goed voor het imago van uw bedrijf of organisatie. Omgekeerd heeft een sluimerend conflict dat niet wordt opgelost juist een negatief effect.

Mediation is de beste manier om een conflict op te lossen. Eric Poll, mediator bij Result Mediation en partner van VEB, heeft jarenlang ervaring met bemiddeling van conflicten op de werkvloer. En door die ervaring weet hij: negentig procent van de mediations leidt tot een oplossing.

Hoe werkt mediation?

Van gesprek naar oplossing

Mediation bestaat uit gesprekken tussen de betrokkenen bij het conflict en de mediator. Meestal zijn twee of drie gesprekken al voldoende. Doel van de mediation is dat beide partijen het eens worden over een oplossing. Die oplossing kan bestaan uit nieuwe, duurzame afspraken voor het herstel van de relatie en werkhervatting. Maar werkgever en werknemer kunnen ook besluiten dat het beter is uit elkaar te gaan. Dit heet: beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De mediator legt de afspraken hierover vast in een vaststellingsovereenkomst. Met het ondertekenen van deze overeenkomst eindigt de arbeidsovereenkomst.

Advies bedrijfsarts

Bij zieke werknemers moet eerst de bedrijfsarts een advies geven voor mediation. De bedrijfsarts beoordeelt dan of de werknemer fysiek en psychisch in staat is mee te doen aan de mediation-gesprekken. Zo lang de werknemer ziek is, is het niet mogelijk om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden.

De voordelen van mediation:

  • bemiddeling door geregistreerd mediator Eric Poll (Result Mediation)
  • succespercentage 90 procent, dus vrijwel altijd een goede oplossing
  • snel resultaat: 2 of 3 gesprekken zijn meestal voldoende
  • duurzame en duidelijke afspraken
  • kostenbesparing
  • draagt bij aan positieve werksfeer.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA