Arbeidsdeskundig onderzoek en arbeidsdeskundig consult

Als blijkt dat uw zieke medewerker tijdelijk niet kan werken of duidelijke en blijvende beperkingen heeft, is het tijd voor een arbeidsdeskundig onderzoek.
Dat is een gesprek (op locatie bij uw bedrijf of organisatie) met de zieke medewerker, zijn of haar direct leidinggevende, de HR-adviseur en de VEB-arbeidsdeskundige. Bij het gesprek kan ook een werkplekonderzoek worden gedaan. Belangrijk uitgangspunt voor het gesprek is dat we kijken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen. Preventie (voorkomen van gezondheidsklachten) kan ook een reden zijn voor het arbeidsdeskundig onderzoek. 

Hoe gaat het arbeidsdeskundig onderzoek? 

Voorbereiding

De arbeidsdeskundige spreekt met u een datum en tijdstip af voor het gesprek. Dat is altijd op locatie, dus in uw bedrijf of organisatie. Als de medewerker het wil, kan hij of zij van tevoren een gesprek hebben met alleen de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige heeft soms vooraf overleg met de bedrijfsarts. 

Informatie opvragen

Ter voorbereiding vraagt de VEB-arbeidsdeskundige ook informatie op bij de werkgever:

  • informatie over het bedrijf of de organisatie (overzicht aantal functies en vergelijkbare functies in loonschaal tot 65%, overzicht locaties)
  • functie- of taakomschrijving van de zieke werknemer
  • CV van de zieke werknemer (opleiding, ervaring, vaardigheden, capaciteiten)
  • de FML (functionele-mogelijkhedenlijst die bedrijfsarts heeft opgesteld) en prognose
  • informatie van het UWV (WAO-WIA-beoordeling, deskundigenoordeel).

Gesprek

In het gesprek komen de verschillende mogelijkheden aan de orde:

  • terugkeer naar het eigen werk, al of niet na aanpassing van takenpakket en/of werkplek
  • terugkeer naar ander passend werk in het bedrijf of de organisatie, al of niet na aanpassing van werkplek, taken of functie, of met extra voorzieningen
  • als er geen interne mogelijkheden zijn, krijgt u het advies voor een ‘spoor 2-traject’: begeleiding van de medewerker naar een andere, passende functie buiten uw bedrijf.

Afronding en advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek duurt meestal anderhalf tot twee uur. We sluiten het gesprek af met conclusies. Uiterlijk na 14 dagen ontvangt u van VEB een adviesrapport met de conclusies en aanbevelingen voor het vervolg,      

Arbeidsdeskundig consult

Soms is het verstandig al eerder een gesprek te voeren over de stand van zaken. Bijvoorbeeld als het wat langer duurt voordat de complete FML, die nodig is voor het arbeidsdeskundig onderzoek, kan worden opgesteld. Zo’n ‘tussengesprek’ is het arbeidsdeskundig consult. Hierin inventariseren we de stand van zaken, de mogelijkheden en onmogelijkheden met als doel voorlopig richting te geven aan de re-integratie. Van dit gesprek ontvangt u een beknopt verslag. 

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA