Slide Background
Verzuim kost geld.
Met VEB zet u de juiste stappen.

Als werkgever heeft u rechten en plichten bij verzuim van uw werknemers. U moet bijvoorbeeld een plan van aanpak maken voor de re-integratie van uw zieke medewerker. 

Lees meer

Sort by

  Als werkgever heeft u rechten en plichten bij verzuim van uw werknemers. U moet bijvoorbeeld een plan van aanpak maken voor de re-integratie van uw zieke medewerker. 

  Lees meer

  Bent u het niet eens met het oordeel van UWV of een andere instantie? Loopt de re-integratie vast, komt u er samen met uw werknemer niet meer uit? 

  Lees meer

  Verzuim kost geld. Dus wilt u het probleem goed en snel oplossen. Maar de communicatie met betrokken instanties is vaak ingewikkeld en tijdrovend.

  Lees meer

  In het Privacyregelement wordt ingegaan op hoe Verzuim Expertise Bureau omgaat met uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de met de werkgevers overeengekomen werkzaamheden. U kunt het Pricacyreglement hier downloaden.

  Het beste halen uit uw mensen, hoe pakt u dat aan? Voor de ene werkgever betekent dit: iedereen gezond en veilig aan het werk. 

  Lees meer

  Verzuim door ziekte kost geld. Daarom is het belangrijk dat u snel de juiste stappen zet bij een ziekmelding van een medewerker in uw bedrijf of organisatie. Welke stappen? 

  Lees meer

  VerzuimExpertiseBureau

  024-3529888

  06-44260022

  Bezoekadres

  Jonkerbosplein 52, 17th Floor
  6534 AB, Nijmegen

  info@veb.expert

  Functionaris Gegevensbescherming

  De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn: info@veb.expert. Op dat mailadres kunt u bezwaren aangeven, of vragen stellen betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens in de arbo-technischeprocessen.
  Ook kunt u een brief schrijven naar:

  Fifty Two Degrees
  17e verdieping
  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
  Jonkerbosplein 52
  6534 AB Nijmegen

  contact

  VerzuimExpertiseBureau

  024-3529888
  06-44260022

  Bezoekadres

  Jonkerbosplein 52, 17th Floor
  6534 AB, Nijmegen

  info@veb.expert

  Route

  Colofon

  logo iso 9001LOGO LC SBCA GA