Pricacyreglement

In het Privacyregelement wordt ingegaan op hoe Verzuim Expertise Bureau omgaat met uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de met de werkgevers overeengekomen werkzaamheden. U kunt het Pricacyreglement hier downloaden.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA