Second Opinion

Wanneer een second opinion? Wanneer u gegronde twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij dezelfde arbodienst, geeft dan een zelfstandig advies, voorzien van een onderbouwing. U bepaalt of u toestemming geeft om dit advies aan uw eigen bedrijfsarts toe te zenden. Op basis van het advies van de second opinion bedrijfsarts beslist de eigen bedrijfsarts of het eerste advies moet worden aangepast.

In principe bespreekt de eigen bedrijfsarts dit met u. Door de second opinion met uw bedrijfsarts te bespreken kan de bedrijfsarts bepalen of hij zijn eerdere advies aanpast. Maar een second opinion is niet voor iedere situatie passend. In sommige gevallen is de second opinion volgens de wet niet mogelijk of is er een alternatief instrument beschikbaar dat wellicht beter aansluit. Onderstaande beslishulp helpt bij de afweging wanneer een second opinion passend is en wanneer een alternatief instrument meer geschikt lijkt.

NB: De bedrijfsarts is wettelijk verplicht om de mogelijkheden van een second opinion en in voorkomende gevallen de voor- en nadelen van een second opinion versus een deskundigenoordeel of ander instrument met de werknemer te bespreken, zodat de werknemer zijn keuze kan maken. Wanneer de werknemer expliciet vraagt om een second opinion, dient de bedrijfsarts dit verzoek in te willigen. Op de website van de NVAB is hierover meer informatie en een 10-Stappenplan Second Opinion terug te vinden.

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA