Hulp bij WIA & bezwaarzaken

  • dossiers voorbereiden voor beoordeling door het UWV
  • ondersteuning medewerkers bij keuringen WIA
  • leidinggevenden ondersteunen
  • voorbereiden en invullen Quickscan bezwaar en beroep 
  • praktische hulp bij communicatie met instanties (formulieren UWV, aanvraag WIA).

contact

VerzuimExpertiseBureau

024-3529888
06-44260022

Bezoekadres

Jonkerbosplein 52, 17th Floor
6534 AB, Nijmegen

info@veb.expert

Route

Colofon

logo iso 9001LOGO LC SBCA GA